top of page

Quavo’s Stellar Stra Group

Public·74 members

Panduan Lengkap untuk Membuat Slip Gaji Bulanan Swasta di MalaysiaContoh Slip Gaji Bulanan Swasta di Malaysia: Apa yang Anda Perlu Tahu
Slip gaji bulanan swasta di Malaysia adalah dokumen yang mengandungi maklumat penting mengenai gaji dan elaun yang diterima oleh pekerja swasta di Malaysia. Slip gaji ini biasanya diberikan kepada pekerja pada akhir atau awal bulan setelah pekerja menerima gajinya.
contoh slip gaji bulanan swasta di malaysiaSlip gaji bulanan swasta di Malaysia mempunyai beberapa kepentingan dan fungsi, baik untuk majikan maupun pekerja. Slip gaji ini juga mempunyai format dan butiran tertentu yang perlu dipatuhi oleh majikan dan pekerja mengikut undang-undang dan peraturan yang berlaku di Malaysia.


Dalam artikel ini, kami akan memberikan contoh slip gaji bulanan swasta di Malaysia, serta menjelaskan template dan butiran penting yang terkandung dalam slip gaji ini. Kami juga akan memberikan beberapa tips dan trik untuk membuat slip gaji bulanan swasta di Malaysia dengan mudah dan cepat.


Contoh Slip Gaji Bulanan Swasta di Malaysia
Berikut adalah beberapa contoh slip gaji bulanan swasta di Malaysia yang boleh anda jadikan rujukan:


Contoh Slip Gaji Bulanan Swasta di Malaysia 1


Contoh Slip Gaji Bulanan Swasta di Malaysia 2


Template Slip Gaji Bulanan Swasta di Malaysia
Setiap syarikat memiliki format slip gaji yang berbeza-beza, bergantung pada maklumat yang ingin diisi dalamnya serta aplikasi yang digunakan dalam membuat slip gaji tersebut. Namun, terdapat beberapa elemen umum yang biasanya terdapat dalam slip gaji bulanan swasta di Malaysia, seperti:


 • Nama dan alamat syarikat • Nama dan nombor pekerja • Jawatan dan jabatan pekerja • Tarikh dan tempoh gaji • Gaji pokok dan elaun pekerja • Potongan-potongan seperti KWSP, PERKESO, SIP, cukai pendapatan, pinjaman, dll. • Jumlah bersih yang diterima oleh pekerja • Tandatangan atau cop syarikatAnda boleh menggunakan template slip gaji yang disediakan oleh aplikasi seperti Microsoft Excel, Google Sheets, atau aplikasi penggajian online lainnya. Anda juga boleh membuat template slip gaji sendiri dengan menggunakan format yang sesuai dengan keperluan syarikat anda.


Berikut adalah contoh template slip gaji bulanan swasta di Malaysia yang menggunakan Microsoft Excel:


Template Slip Gaji Bulanan Swasta di Malaysia


Butiran Penting dalam Slip Gaji Bulanan Swasta di Malaysia
Dalam slip gaji bulanan swasta di Malaysia, terdapat beberapa butiran penting yang perlu anda ketahui dan fahami, seperti:


 • Gaji pokok: Jumlah gaji asas yang diterima oleh pekerja sebelum ditolak potongan-potongan. • Elaun: Jumlah tambahan yang diberikan kepada pekerja atas sebab-sebab tertentu, seperti elaun makan, elaun perjalanan, elaun kenderaan, elaun kedudukan, dll. • Potongan: Jumlah wang yang ditolak daripada gaji pekerja atas sebab-sebab tertentu, seperti caruman KWSP, PERKESO, SIP, cukai pendapatan, pinjaman, dll. • Jumlah bersih: Jumlah wang yang diterima oleh pekerja selepas ditolak potongan-potongan. • KWSP: Kumpulan Wang Simpanan Pekerja adalah skim simpanan wajib untuk pekerja sektor swasta dan kerajaan di Malaysia. Majikan dan pekerja perlu menyumbang sebahagian daripada gaji mereka ke dalam akaun KWSP setiap bulan. Kadar sumbangan KWSP semasa adalah 9% untuk pekerja dan 12% untuk majikan. • PERKESO: Pertubuhan Keselamatan Sosial adalah agensi kerajaan yang menyediakan perlindungan sosial kepada pekerja sektor swasta dan kerajaan di Malaysia. Majikan dan pekerja perlu menyumbang sebahagian daripada gaji mereka ke dalam akaun PERKESO setiap bulan. Kadar sumbangan PERKESO bergantung pada jumlah gaji pekerja. • SIP: Skim Insurans Pekerja adalah skim perlindungan sosial tambahan untuk pekerja sektor swasta dan kerajaan di Malaysia. Majikan dan pekerja perlu menyumbang sebahagian daripada gaji mereka ke dalam akaun SIP setiap bulan. Kadar sumbangan SIP bergantung pada jumlah gaji pekerja. • Cukai pendapatan: Cukai yang dikenakan oleh kerajaan ke atas pendapatan individu atau syarikat. Pekerja perlu membayar cukai pendapatan setiap tahun mengikut kadar cukai yang ditetapkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN). Pekerja juga boleh mendapat potongan cukai atas sebab-sebab tertentu, seperti perbelanjaan perubatan, pendidikan, derma, dll. • Pinjaman: Hutang atau baki yang perlu dibayar oleh pekerja kepada pihak lain, seperti pinjaman bank, pinjaman koperasi, pinjaman syarikat, dll. Pinjaman ini biasanya dipotong daripada gaji pekerja setiap bulan mengikut kadar faedah dan tempoh bayaran yang ditetapkan.Tips dan Trik untuk Membuat Slip Gaji Bulanan Swasta di Malaysia
Untuk membuat slip gaji bulanan swasta di Malaysia dengan mudah dan cepat, anda boleh mengikuti beberapa tips dan trik berikut:


 • Guna aplikasi penggajian online yang boleh mengira dan mencetak slip gaji secara automatik dengan tepat dan cepat. • Guna template slip gaji yang disediakan oleh aplikasi penggajian online atau buat template sendiri dengan format yang sesuai dengan keperluan syarikat anda. • Pastikan anda memasukkan maklumat-maklumat penting dalam slip gaji dengan betul dan lengkap, seperti nama syarikat, nama pekerja, jawatan, jabatan, tarikh, tempoh gaji, gaji pokok, elaun, potongan, jumlah bersih, tandatangan atau cop syarikat. • Pastikan anda mengira caruman KWSP, PERKESO, SIP, cukai pendapatan, pinjaman dengan betul mengikut kadar yang ditetapkan oleh pihak berkuasa atau pihak ketiga. • Pastikan anda memberikan slip gaji kepada pekerja tidak lewat daripada hari ketujuh selepas hari terakhir mana-mana tempoh gaji mengikut Akta Kerja 1955.Kesimpulan
Slip gaji bulanan swasta di Malaysia adalah dokumen penting yang mengandungi maklumat mengenai g


Cara Membuat Slip Gaji Bulanan Swasta di Malaysia dengan Excel
Salah satu aplikasi yang boleh anda gunakan untuk membuat slip gaji bulanan swasta di Malaysia adalah Microsoft Excel. Excel adalah aplikasi pengolah angka yang boleh mengira dan mencetak slip gaji dengan mudah dan cepat. Anda hanya perlu memasukkan data pekerja dan formula yang sesuai dalam lembaran kerja Excel.


Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat slip gaji bulanan swasta di Malaysia dengan Excel:


 • Buka aplikasi Excel dan buat fail baru. • Buat tab atau lembaran kerja baru untuk setiap elemen dalam slip gaji, seperti panduan, KWSP, PERKESO, SIP, pekerja, dan slip gaji. • Di tab panduan, tulis penerangan ringkas tentang cara penggunaan template slip gaji ini. • Di tab KWSP, PERKESO, dan SIP, masukkan kadar caruman yang ditetapkan oleh pihak berkuasa untuk setiap kategori gaji pekerja. • Di tab pekerja, masukkan maklumat pekerja seperti nama, nombor pekerja, jawatan, jabatan, gaji pokok, elaun, potongan, dll. • Di tab slip gaji, buat format slip gaji dengan menggunakan fungsi merge and center, border, font, color, dll. • Masukkan formula yang sesuai untuk mengira gaji pokok, elaun, potongan, jumlah bersih, caruman KWSP, PERKESO, SIP, dll. • Guna fungsi VLOOKUP atau INDEX MATCH untuk mengambil data pekerja dari tab pekerja ke tab slip gaji. • Guna fungsi IF atau IFERROR untuk menangani kesalahan atau kekosongan data. • Guna fungsi PRINT AREA untuk menetapkan kawasan yang ingin dicetak dalam slip gaji. • Simpan fail Excel dan cetak slip gaji untuk setiap pekerja.Contoh Slip Gaji Bulanan Swasta di Malaysia Online
Jika anda tidak mahu menggunakan Excel atau aplikasi lain untuk membuat slip gaji bulanan swasta di Malaysia, anda boleh menggunakan aplikasi penggajian online yang tersedia di internet. Aplikasi penggajian online adalah aplikasi web yang boleh mengira dan mencetak slip gaji secara automatik dengan tepat dan cepat. Anda hanya perlu mendaftar dan memasukkan data pekerja dan syarikat anda dalam aplikasi tersebut.


Berikut adalah beberapa contoh aplikasi penggajian online yang boleh anda gunakan untuk membuat slip gaji bulanan swasta di Malaysia:


 • PayrollPanda: PayrollPanda adalah aplikasi penggajian online yang direka khas untuk syarikat kecil dan sederhana di Malaysia. PayrollPanda boleh mengira dan mencetak slip gaji dengan mudah dan cepat. PayrollPanda juga boleh menguruskan caruman KWSP, PERKESO, SIP, cukai pendapatan, dll. PayrollPanda menawarkan percubaan percuma selama 30 hari dan pelan langganan bermula dari RM 37 sebulan. • Talenox: Talenox adalah aplikasi penggajian online yang mudah digunakan dan sesuai untuk syarikat kecil dan sederhana di Malaysia. Talenox boleh mengira dan mencetak slip gaji dengan mudah dan cepat. Talenox juga boleh menguruskan caruman KWSP, PERKESO, SIP, cukai pendapatan, dll. Talenox menawarkan percubaan percuma selama 30 hari dan pelan langganan bermula dari RM 49 sebulan. • Kakitangan: Kakitangan adalah aplikasi penggajian online yang popular dan terpercaya di Malaysia. Kakitangan boleh mengira dan mencetak slip gaji dengan mudah dan cepat. Kakitangan juga boleh menguruskan caruman KWSP, PERKESO, SIP, cukai pendapatan, dll. Kakitangan menawarkan percubaan percuma selama 30 hari dan pelan langganan bermula dari RM 50 sebulan.Kesimpulan
Slip gaji bulanan swasta di Malaysia adalah dokumen penting yang mengandungi maklumat mengenai gaji dan elaun yang diterima oleh pekerja swasta di Malaysia. Slip gaji ini mempunyai beberapa kepentingan dan fungsi untuk majikan dan pekerja. Slip g


Kesimpulan
Slip gaji bulanan swasta di Malaysia adalah dokumen penting yang mengandungi maklumat mengenai gaji dan elaun yang diterima oleh pekerja swasta di Malaysia. Slip gaji ini mempunyai beberapa kepentingan dan fungsi untuk majikan dan pekerja. Slip gaji ini juga mempunyai format dan butiran tertentu yang perlu dipatuhi oleh majikan dan pekerja mengikut undang-undang dan peraturan yang berlaku di Malaysia.


Dalam artikel ini, kami telah memberikan contoh slip gaji bulanan swasta di Malaysia, serta menjelaskan template dan butiran penting yang terkandung dalam slip gaji ini. Kami juga telah memberikan beberapa tips dan trik untuk membuat slip gaji bulanan swasta di Malaysia dengan mudah dan cepat.


Kami harap artikel ini dapat membantu anda untuk memahami lebih lanjut tentang slip gaji bulanan swasta di Malaysia. Jika anda memerlukan bantuan untuk membuat slip gaji bulanan swasta di Malaysia, anda boleh menggunakan aplikasi penggajian online yang tersedia di internet. Aplikasi penggajian online adalah aplikasi web yang boleh mengira dan mencetak slip gaji secara automatik dengan tepat dan cepat.


Terima kasih kerana membaca artikel ini. Jika anda mempunyai sebarang komen atau soalan, sila tinggalkan di bahagian bawah. Kami akan cuba menjawab secepat mungkin. 4e3182286b


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page